fbpx

A megcsalást követő párterápia 7 titka

Azt gondolod, hogy párterapeutaként, amint meglátlak én már mindent tudok rólatok, pedig dehogy! Nyilván, ha megcsalást követően jelentkeztek be, akkor ezt a tényt, mint kapcsolati eseményt már ismerem, ám ahhoz, hogy egy teljes képet kapjak rólatok, meghatározott párterápiás lépéseknek kell megtörténnie.

Összeszedtem a megcsalást követő párterápia 7 sarokpontját. Most beavatlak ezekbe, hogy ne legyen titok számodra!

A megcsalást követő párterápia első titka – felmérés

A kezdeti ismerkedésünkbe beletartozik a személyes bemutatkozás. Kik vagytok, hány évesek, mivel foglalkoztok, honnan származtok… Ha gyermekeitek vannak, azokat is feljegyezzük, hogy lássuk, melyik életciklus szakaszban vagytok. Nem mindegy ugyanis, hogy egy újszülött mellett kell helytállnotok, vagy épp kirepülőben vannak a gyermekek. Nyilván nem elvárás, hogy családosan érkezzetek, és számos gyerek nehezítse mindennapotokat.

Azt is vizsgálom, melyik párkapcsolati-szakaszban vagytok, hiszen itt sem mindegy, hogy pár hónapos a kapcsolat vagy egy több éves, akár évtizedes házasságban ütötte fel a fejét a megcsalás.

A következő lépés, hogy meghatározzátok, miben kértek segítséget. Elsőre mindig az a válasz, hogy a megcsalásban, ám ennek színezetit, utóhatásit keressük. A párkapcsolati krízisnek sok arca van, azt kutatjuk, Nálatok melyik mutatta meg magát.

Arról is kell beszélni, hogy a 3. féllel zajlik-e még a kapcsolat? Ha igen, akkor azon dolgozunk, hogyan szüntethető meg a viszony, legalább a párterápia  idejére. Nem lesz eredménye annak a megcsalást követő párterápiának, ahol nincs vége a házasságtörést hozó kapcsolatnak, vagy ahol ez nem „parkoltatható”. Sok esetben itt meg is akad a megújulást hozó párterápia és egyfajta válásterápia kerül fókuszba, (a válásterápiáról egy másik cikkben már írtam, kattints ide!).

Ha biztos, hogy már nincs harmadik, akkor lehet elindulni a célkeresésen. Egyfajta pozitív párkapcsolati jövőképet állítunk fel, ami kijelöli merre haladjon a párterápiátok. Nagyon erőt adó szakasza ez munkánknak. Eddig csak a megcsalást követő kényelmetlenségekben dagonyáztatok, de most fellibben a vágyott állapot. Aprólékosan építjük fel, hogy merre menjünk munkámmal, mert ez fogja mérni, meghatározni, hogy hová érkezzünk meg.

Az első szakasz végén pszichológiai szerződést kötünk. Ti elköteleződtök a párterápiás munka mellett, én pedig azt vállalom, hogy kísérem, segítem és támogatom a változás folyamatát. Megbeszéljük a találkozások kereteit is (ár, rendszeresség, lemondás, titoktartás…).

Minden alkalmat követ valamilyen otthoni házi feladatot adok, hogy a 2 találkozó között maradjon hangsúlyban a megcsalást követő párkapcsolati változás. Négy területre összpontosítunk majd:

  1. kognitív, azaz gondolkodásbeli fókuszváltás
  2. viselkedéses feladatok
  3. kommunikációs gyakorlatok
  4. érzelmi áthangolás

A megcsalást követő párterápia második titka – párkapcsolat elemzése

Sokszor gondolják a párok, hogy a megcsalást követően részletesen kielemezzük majd annak minden eseményeit. Nos, valamilyen mértékben eljön annak is az ideje, de nem ezzel kezdünk! Nem az a cél ugyanis, hogy a félrelépőt jól bealázzuk, földbe döngöljük, lepofozzuk! Ha ez a terápiás vágyad, akkor ne is keress kérlek!

A megcsalást feldolgozása azt jelenti, hogy egy eseményként a párkapcsolat integrált részévé válik. Se több se kevesebb nem lesz. Ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon, először végig megyünk az egész párkapcsolat fontosabb eseményein. Ebben összefüggéseket keresünk, amiből egy eseménymátrix bontakozik ki. Ez fogja a megcsalást is megtartani, keretezni.

Ha úgy látom, hogy mélyebb vagy szélesebb síkon kell kutakodnunk, akkor továbblépünk egy-egy szintet: részletes származási családtörténet, ill. korábbi veszteségek, krízisek, traumák is válaszokat adnak a párkapcsolati események láncolatára. Nem csak a fájdalmas megpróbáltatások kerülnek fókuszba. Arra is ránézünk, milyen erőforrások segítettek át benneteket az egyéni vagy párkapcsolati életúton. Sokszor ezek felelevenítése hozza az erőforrásokat a problémák kezelésére.

A megcsalást követő párterápia harmadik titka – érzelmi átdolgozás

Eddig a megértésen dolgoztunk. Kerestük azokat az információkat, amik magyarázatokat adnak az eseményekre. Eközben is már zajlik az események mélyebb, érzelmi átdolgozása. Ha csak a megértés maradna előtérben, elveszne a lényeg: mindketten érzelmileg is felelősséget vállaltok a megcsalásért. Nem ugyanaz történt veletek, így nem ugyanazokat az élményeket dolgozzuk át, mégis hasonlóképpen lépkedünk végig. Először a megcsalt fél érzelmi élményeit tárjuk fel, majd a megcsaló is elér lelke legmélyebb bugyrába. Itt már nem a harag felszíni kicsapódásain lovagoltok. A düh, és indulatok mindig elfedik a mélyben megbúvó félelmeket, fájdalmakat. Ezekig kell  lejussunk, hogy igazán el lehessen vágni a megcsalást, és ott lehessen tudni, ahol az történt. Ez a gyászmunka fogja felcsillantani a reményt, hogy meglehet újulni egy megrázkódást hozó félrelépés után.

A megcsalást követő párterápia negyedik titka – megbocsátás

Az igazi megbocsátás egyfajta művészet. Több egy odadobott szónál, és mindkét fél részéről meg kell, hogy történjen.

Mire ide érünk, többnyire már mindenki tudja, látja, érti ill. átérzi korábbi tetteinek súlyát, és az események párkapcsolati következményeit. Innen gördülékenyen megyünk tovább a megcsalást követő bocsánat kérésekig. Először a megcsalt fél sérelmei kerülnek fókuszba, majd a félrelépő is (ha volt oka) megbocsátást kérhet a sérelmezett féltől. Mindkét esetben az alábbi lépések határozzák meg munkánkat:

  1. A fájdalom őszinte kifejezése azért, amit tettünk vagy nem tettünk meg. Az okozott bánatban való kölcsönös együttlevés.
  2. A felelősség beismerése, azaz annak felvállalása, hogy egy cselekedetnek maga a cselekvő a felelőse.
  3. A cselekvéses jóvátétel kérése és adása, hogy a kárpótlás helyrebillentse a kapcsolat egyensúlyát.
  4. A változni akarás kifejezése, annak bemutatása, és bizonyítása, hogy már nem ugyanúgy cselekszik az a személy, aki kapcsolati sérelmet elkövette.

A megcsalást követő párterápia ötödik titka – új kapcsolati szerződés

Az már az első párterápiás beavatkozásnál (a párkapcsolat elemzésénél) is megfogalmazódott, hogy kezdetben mire szerződtek. Minden párnak van egy vagy kimondott vagy meg nem fogalmazott szerződése, ami akkor ott élő volt és valid. Ez többnyire időközben megkopott vagy túlhaladottá vált. Sok esetben pont ez a kirobbantója egy félrelépéses szituációnak.

Miután ezt párterápiában megnevezzük, fontos, hogy úgy alakítsuk át, ami a jelenhez mérten érvényessé tehető. Minden tapasztalat felhasználható ehhez az új párkapcsolati szerződéshez, nyilván a megcsalásé is. Igen termékeny eseménnyé alakul át az, ami a párterápiás átdolgozás előtt még a kapcsolati kínokat okozza. Ezen a ponton átfordul, és erőforrás lesz, olyan muníció, ami a további sérülésektől védi a feleket.

Az új szerződést meg is pecsételjük egy új párkapcsolati rítussal. Ehhez sok esetben nyúlok a meseterápia eszköztárához. Ez egy olyan segítői ajándék,  ami megkoronázza eddigi közös munkánkat, és azután is elérhető, hogy a párterápia eredményessége okán elválunk egymástól.

A megcsalást követő párterápia hatodik titka – búcsú tőlem

Nagyon fontos, hogy keretezzünk a megcsalást követő párterápiában megtett utat. Mi vol a kezdeti nehézség, hová érkeztünk meg, és mi történt ezen a csodás közös úton? Milyen segítséget  tudtam adni, mi az, ami már soha el nem vehető a kapcsolattól? Milyen feladatok maradhatnak meg a jövőre, és mi az, ami nem segített? Mi a teendő, ha megint a negatív párkapcsolati dinamikák  indulnak be? Melyik felet, mi fogja megvédeni, és segíteni?

Ezen a ponton sok pár vissza esik korábbi működésébe. Ez normális jelenség, egyfajta kapaszkodás a terápiába vagy a személyembe, hogy megúszható legyen a búcsúzás fájdalma. Ez is egyfajta veszteség, ami lehet ijesztő és kényelmetlen. Itt abban segítek, hogy ebből a megcsalást követő párterápiából a kötődésről egészségesen és biztonságosan lehessen leválni.

Csodás terápiás tapasztalatok  születnek meg ilyenkor. Egyfajta párkapcsolatot védő egészcsomag bontakozik ki, ami örök marad azután is, hogy mi búcsút veszünk egymástól

A megcsalást követő párterápia hetedik titka – utánkövetés

Az utolsó búcsúalkalom után kb. 5-6 hónappal újra találkozunk. Átnézzük ennek az időszaknak az eseményeit. Részletesen elemezzük, hogy mi működött és mi nem. Arra is próbálunk rájönni, ezeknek mi lehetett a mozgatórugója? Vajon az új párkapcsolati szerződés működik-e vagy sem?

Ennek az időszaknak ajándéka, hogy előtérbe kerülnek az önálló működések akadályai, bukásai mellett azok a talpra szökkenések is, amiket a párok maguk dolgoztak ki. Sokszor kerülnek napvilágra bölcs és kreatív erőforrások, amik eddig a mélyben kihasználatlanul szunnyadtak. Örömünneppé válhat ez az elmúlt félév, de az is rendben van, ha felbukkannak olyan problémák, amik további párterápiás munkára sarkallják a párokat. Ez azonban már egy új terápiás szakasz, amiben minden lépést elölről kell megtenni.

A megcsalást követő párterápia 7 titkáról ígértem a fátylat fellibbenteni. Remélem sikerrel jártam, és így már szégyenérzeted csökkenésével tudsz megtenni egy fontos lépést: elszánod magad a megújulásra és párkapcsolati problémák feldolgozására.

Én készen állok a közös munkára, várlak benneteket szeretettel!

 

Jelentkezzen be hozzám terápiára az alábbi űrlap segítségével!

11 + 1 =