fbpx

Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

2 Az Adatkezelő adatai

2.1 Az Adatkezelő cégadatai

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

3 Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

3.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

3.5 Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

3.6 Technikai adatok

3.7 Böngésző Süti – Cookie

3.3.1 A sütik feladata

3.3.2 Munkamenet sütik – session cookie

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

3.8 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

5 Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

7 Érintett jogai

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

7.8 Visszavonás joga

7.9 Jogorvoslati lehetőségek

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

8 Egyéb rendelkezések

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Gyetvai Viktória EV mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://megcsalasterapia.hu/adatkezeles/ ill. a https://www.megcsalasterapia.hu/adatkezeles/ hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

Az Adatkezelő adatai

Név: Gyetvai Viktória

Székhely: 1044 Budapest, Kisfaludy utca 28.

Központi telefonszám: 06-30-345-79-79

Központi e-mail: gyetvai.viktoria@gmail.com

Adószám: 78968745-1-41

Adatkezelési nyilvántartási szám:

Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-77046/2014.

Marketing tevékenység: NAIH-77045/2014.

Ügyfélkapcsolat: NAIH-77044/2014.2014

Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

e-mailben: gyetvai.viktoria@gmail.com

telefonon: 06-30-345-79-79

levélben: 1044 Budapest Kisfaludy utca 28.

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Az online felületen történő regisztrációhoz kérjük kötelezően megadni a NÉV, E-MAIL CÍM, TELEFONSZÁM adatokat, hogy valamely formában felvegyük  a kapcsolatot további közös egyeztetés céljából.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások, termékek megrendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok:

név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja:  Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az online felületen történő regisztrációhoz kérjük kötelezően megadni a NÉV, E-MAIL CÍM, TELEFONSZÁM adatokat, hogy valamely formában felvegyük  a kapcsolatot további közös online ügyintézés céljából.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás azzal, hogy a Küldés gombot lenyomja

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, ügyintézés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: az utolsó kontakt utáni 5 év

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevél kéréséhez kérjük kötelezően adja meg nevét és e-mail címét.

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség.

Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás azzal, hogy a Küldés gombot lenyomja

Az adatkezelés célja: friss hírek, információk, marketing anyagok kézbesítése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok: név e-mail cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: leiratkozásig, utána töröljük az adatokat

Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen adatok köre: név, életkor, foglalkozás, iskolai végzettség, párkapcsolati státusz, életút beszámoló, problémát okozó egyéni vagy kapcsolati konfliktusok tartalma; ha volt, akkor orvosi beavatkozások eredményessége, ill. mindezek feldolgozására előzőlegesen tett események eredményessége.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás és szóbeli szerződéses megbízás

Az adatkezelés célja: támogatás, segítségnyújtás, tájékoztatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, életkor, foglalkozás, iskolai végzettség, párkapcsolati státusz, életút beszámoló, problémát okozó egyéni vagy kapcsolati konfliktusok tartalma; ha volt, akkor orvosi beavatkozások eredményessége, ill. mindezek feldolgozására előzőlegesen tett események eredményessége.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: utolsó konzultációt követő 5 év

 

A szolgáltatás igénybevétele utáni díjazás számlaadási kötelezettségéhez elengedhetetlen adatok köre: név, lakcím, cégek esetében adószám

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi

Az adatkezelés célja: számlakiállítás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, lakcím, cégek esetében adószám

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: kiállítást követő jogszabályban meghatározott 5 év

Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges

Az adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás, személyre szabott marketing tevékenység

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, ip cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: utolsó kontakt +5 év,  ill. leiratkozásig

Böngésző Süti – Cookie

3.3.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

 

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

3.3.2 Munkamenet sütik – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lassabb használat, akadozó oldalbetöltések, információ elmaradása

Az adatkezelésben kezelt adatok: session ID, eszköz ID, dátum és időpont, GPS koordináta

A sütik lejárati ideje: böngészés befejezéséig, oldal elhagyásáig

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie

GOOGLE cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Név Szolgáltató Részletes leírás Elévülés Jelleg
1P_JAR Google.com és Gstatic.com A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják. 2 év nem gyűjt személyes információkat
NID Google.com Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat. 10 év nem gyűjt személyes információkat
_ga Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat
_gat Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat
_gid Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

FACEBOOK cookie

Az Adatkezelő honlap háttér alkalmazásaiban a Facebook Analytics mint harmadik fél sütijei is megtalálható. A Facebook Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtődnek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.  Az adatkezelés célja: információ gyűjtése a jobb és pontosabb kiszolgálás érdekében. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 • Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Az adatok tárolása és biztonsága

 • Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő telephelye 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 12. 5. 5.

Jegyzetek zárható iratszekrényben.

Mobiltelefon ill laptop felhasználónévvel és jelszóval védve.

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,
 • fizikai biztonsági,
 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

Hírlevélküldésnél adatfeldolgozó 1.:

A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető

Cégjegyzékszám:  13-06-065996

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Adószám: 21158218-2-13

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

Megismert adatok köre: feliratkozó név és email cím.

Hírlevél küldésénél  megrendelések kezelésénél adatfeldolgozó 2.:

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.

Megismert adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, adószám

Honlapszerver adatfeldolgozó:

Neve: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefon: +36 1 700 4140

WEB: http://tarhelypark.hu

E-mail: info@tarhelypark.hu

Adószáma: 23289903-2-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-322570

Bankszámlaszáma: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.

Megismert adatok köre: a weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező e-mailek továbbítása.

Online számla kiállítás:
BizXpert Számlázó
program neve és elérhetősége: BizXpertHU www.bizxpert.hu
Fejlesztő neve: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Fejlesztő adószáma: 13812203-2-41
Megismert adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, adószám

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: a webfolio.hu és fotofolio.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás, fotó like-kedvelés.

6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

 

Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 • Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

 

Jelentkezzen be hozzám terápiára az alábbi űrlap segítségével!

2 + 14 =

Miért is?

Miért is?

Ezen a kérdésen morfondíroztam: Miért szeretek terapeuta lenni? Mondjuk ez így elsőre erőltetettnek tűnik, pedig dehogy. Nézem sokszor az emberek arcát, és annyi meggyötört, kifáradt pillantást rejtenek, h ez néha elszomorít. Úgy megkérdeznék egy sápadt-fáradt arcút,...